lu.se

Denna sida på svenska This page in English

50-årsjubileum – Öppet Hus 4 oktober 2014

Stort tack till er alla!

 

Vi vill tacka alla studenter och lärare som medverkade till öppet hus. Husbandet Schäslong 4 mötte, tillsammans med kaneldoftande bullar och kaffe, våra besökare på lördagseftermiddagen. Stämningen var god och besöken var många. Vi lockade med intressanta föreläsningar av våra forskare och studentutställningar, föredrag/filmvisning av internationell gäst från London och visning av energilabbet. 

På mingel och fest kom 450 gäster och tal hölls bland annat av professor emeritus Bo Adamson och rektor Anders Axelsson. Stort tack till er alla! Jazz med Anna-Mia Barwe och 60-talsmusik framförd av Nina Aronsen och Monika Jonson inbjöd till dans och sväng. Andra valde att samlas i grupper för samtal och reflektioner. 

Institutionen för arkitektur och byggd miljö tackar er alla och hoppas att vi kan hålla kontakten framöver.

 

Program för föreläsningar och filmvisningar 4/10

Här presenteras vårt program för föreläsningarfilmer och visningar

50-årsjubileum på Arkitektur i Lund

Hösten 1964 utnämndes Carl-Axel Acking, Bo Adamson, Carin Boalt och Sten Samuelson till professorer vid nybildade Arkitektursektionen i Lund. 

De fick uppdraget att starta Sveriges tredje arkitektutbildning och att bygga upp forskningen. De lyckades mycket bra – femtio år senare har flera tusen arkitekter utexaminerats och ett hundratal har avlagt internationell masterexamen. 

Inom forskning och forskarutbildning har ny kunskap bygggts upp och ett hundratal examen har avlagts, varav de flesta på doktorsnivå. 

50-årsjubileet firades lördagen den 4 oktober med öppet hus för allmänheten kl. 15–18.  Vi bjöd på föreläsningar, utställningar, filmer och workshops/experiment. Husbandet Schäslong 4 underhöll oss i foajén. Vädret var på vår sida med en härlig "indiansommar" - sol och krispig kyla. 

Besökarna bjöds på fika.  

 

 

 

Sidansvarig: